KNØTTE JUDO

HVA ER KNØTTE JUDO?

Knøttejudo er grunnprinsipper av judo forankret I lek og morro på matten.

Fokuset med knøttejudo er en større mestring I kroppsbeherskelse samtidig som dette er gøy!

Knøttejudoen består av øvelser som å rule kråke. Forover, bakover. diverse etterligninger av dyr.

Dette som foreksempel åler seg på bakken som en slange, løper på alle 4 med halen I været som en katt. 

Eller andre øvelser som å gå I takt med partner, innøving til fallteknikk med og uten ball. 

Hvem er knøttejudo for?

Knøttejudo er for de minste fra 4 år og popover til og med 6 år(Første halvår på skolen)