BARN VIDEREKOMMENDE

HVA ER BARN VIDEREKOMMENDE?

I Barn Viderekommende partiet har vi nå lært oss de helt grunnleggende treningen i judo.

Viderekommende barn har vært igjennom minst 1 gradering på forhånd og har blitt 8 år. 

For barn viderekommende er det i all hovedsak treninger rettet opp mot de 3 første hele beltene man graderer seg til. Gult, Oransje og Grønn. Treningene inneholder flere og mer avanserte teknikk treninger enn hva barn nybegynner gjør. 

Teknikkene kan ofte være kombinasjoner av tachi waza(stående teknikker/kaste teknikker) til ne waza(bakke teknikker/holdegrep). Kontringer av kast, repetering av kast og holde grep. Variasjoner av de forskjellige teknikkene,teknikker høyre/venstre, teknikker i bevegelse, kamptrening og ikke minst et stort japansk vokabular av navn på teknikkene som læres. Det forekommer også styrketrening samt tøying og strekking. 

Verdiene RespektMotÆrlighetFelleskap og ikke minst Vennskap er fortsatt og et stort fokus!.

Hva kreves det for å være med på Barn Viderekommende
Man må være minst 8 år og ha gradert seg minst 1 gang(1/2 gult belte) før man får være med dette partiet. Dette er grunnet at man trenger en hel del grunn kunnskaper for å i det hele tatt henge med med disse treningsøktene.  

Det fins noen få unntak ved dette. Som foreksempel og startet vært mange år i judo(fra knøttetider)

Dette er også krav satt for å øke kvalitet og fokuset på treningene!