BARN NYBEGYNNER

HVA ER JUDO NYBEGYNNER?

I Judo nybegynner partiet lærer vi veldig grunnleggende judoteknikker.

Judo teknikkene består av fallteknikk, kast, holdegrep, frigjøringer med mer. Under judotreningen lærer en judoka(Student av Judo) mange forskjellige nøkkelkvalifikasjoner som:Ta imot beskjeder, kroppsbeherskelse, selvkontroll, judoteknikker med og uten partner og ikke minst judoens verdier og hvorfor disse er viktige i både Judo og livssammenheng.

Verdiene er Respekt, Mot, Ærlighet, Felleskap og ikke minst Vennskap.

Vi fokuserer også veldig på at det som skjer på matten skal være kjekt og lærerrikt, så teknikk treningene blir veldig ofte avsluttet med leker.

Judo er en kampsport, som også er selvforsvar. Men for unger er ikke dette det som er fokuset som mange misforstår om kampsport.

Hvem kan begynne på Judo Nybegynner?
Nybegynner partiet går fra 6 år(1. Klasse) til 11 år(6. Klasse).
Judo passer til alle barn uansett om de er noen utfordringer barnet har eller ikke.

Hva kreves det for å drive med Judo?
Det som er det eneste kravet satt for å drive med judo er og ha en GI(drakt),
men for de som vil prøve seg de første gangene trenger ingen forhånds kunnskaper eller GI, dette har vi i dojoen!

Hvorfor velge Judo?
Judo er ikke bare en kampsport men også en fin erfaring og ta med seg videre i livet.

Det er også veldig sosialt og en plattform for å bygge nye nettverk og vennskap!

Så kom å prøv da vel!