PRISER

PRISER

Familie rabatt!

Det gis familierabatt på 50% av treningsavgift fra medlem nummer 2 og utover man betaler fullpris for den dyreste. 

GARANTERT NORGES RÅESTE FAMILIE RABATT!

 Forsikring er pålagt å tegne for alle aktive medlemmer som er over 13 år.

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Forsikring er pålagt å tegne for alle medlemmer som er over 13 år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser.