GRADERINGER OG BELTEGRADER

KODOKAN GOKYO

I Sandnes Judoklubb følger vi et læresystem som stammer fra den originale opprinnelsen av judo. Dette graderingsystemet eller GO-KYO er slik at man tilegner seg en viss mengde kunnskap deretter når man har lært seg dette. Går man igjennom et graderingspensum før hver enkelt  GO-KYO grad.

GOKYO inneholder nesten 100 forskjellige teknikker av alle slag, som fallteknikker, hoftekast, feiinger, håndkast, holdegrep, frigjøringer med mer. Enkelte teknikker som kvelninger og armbend er forbeholdt personer med eller skal opp til KYU grad(Ungdommer og Voksne over 12 år) 

Fremgang i judo belønnes med en ny beltegrad som man tildeles ved å bestå en gradering. De første årene vil man kunne gradere 2 ganger i året.  Senere vil man kunne gradere 1 gang i året. Forutsetningen for å delta på gradering er at man har trent jevnt og godt siden forrige gradering og stort sett vært på de fleste treninger i perioden.

Under gradering vil man sammen med andre få muligheten til å bevise hva man har lært siden sist av både ferdigheter, holdninger og kunnskaper innenfor et gitt judopensum. Etter hvert som man graderer seg til en høyere grad blir også kravene høyere til hva som må til for å bestå graderingen.

Graderingen skal være en fin opplevelse for deltakerne som markerer slutten på semesteret hvor både den organisatoriske rammen og gjennomføringen er av høy kvalitet. 

Dette beltesystemet var det Jigoro Kano som begynte med. Og ut i fra beltegraderingen slik den er i dag har de fleste andre kampssporter også utviklet sitt eget beltesystem basert på Jigoro Kano sitt beltesystem.

Graderingsreglementet for Norge reguleres av Norges Judo Forbund(NJF) som igjen reguleres av the Europeiske Judo Forbundet. Dvs kravene til de forskjellige graderingene kan forandre seg med tid og stunder. 

Mon Graderinger

For barna under 12 år skal graderingen være et pedagogisk virkemiddel som motivasjon til videre trening, og måling av ferdigheter skal tones ned (ihht. Bestemmelser i NIF barneidrettsreglement).

Barn og ungdommer opp til og med 12 år graderer seg til mon belter.  Mon belter har en hvit stripe rundt hele beltet. 

KYU Graderinger

Kravene på gradering for mon belter er lavere enn det er for ungdommer og voksne over 13 år som graderer til det man kaller for kyu belte. Kyu belter er helfarget

DAN Graderinger

Dan graderinger foregår i regi Norges Judoforbund og egnle regler må for disse graderingene.